Támogottjaink

Kórházak, egészségügyi intézmények támogatása


Az elmúlt években többször hallottunk „rémhíreket” a magyar egészségügyről. Így például szakorvosok, nővérek hiánya (külföldi munkavállalás), az itthon maradottak túlterheltsége, épületek, kórtermek állapota, műszerpark elavultsága.

Sokszor az intézményeknek nincs megfelelő forrásuk korszerűsítéshez (pl. nyílászárók cseréje), speciális eszközök beszerzéséhez. Egy beteg gyermeknél nincs szomorúbb látvány. A magyar egészségügyi viszonyok miatt egyre komolyabb szükség van a civil szervezetek támogatására. A cél mindig a beteg gyermekek gyógyulása.

Semmelweis Egyetem II. számú Tűzoltó utcai Gyermekklinikája

A Tűzoltó utcai Gyermekklinikán kezelik az ország minden második leukémiás, illetve daganatos beteg gyermekét, azaz annyit, amennyit az ország összes többi onkológiai központjában együttvéve. Az itt folyó munka kimagasló és példaértékű.

Ők azok a gyermekek, akik nem siránkoznak, pajkos-komolysággal néznek szembe betegségükkel – sokszor ők tartják a reményt a szülőkben. Alapítványunk nem csak a műszerezettség korszerűsítésében vesz részt, de segít az élelmezésben, tisztálkodási-higiénés szerekkel is támogatja a klinikát.

SOTE II.sz. Szülészeti-Nőgyógyászati Klinika Koraszülött intenzív (PIC) osztálya


Az osztály részére 2 db nyitott inkubátort adtunk át Budapest Főváros Önkormányzatának támogatásával. A Klinika az ország egyik vezető újszülött intenzív ellátást biztosító intézménye. Évente több mint 100 igen kis súlyú koraszülött gondozása, ellátása történik: napi 24 órás koncentrált figyelem gép és ember precíz összehangolt munkája révén. Egy osztály, ahol a gyermek a gépek mellett érezheti az anya jelenlétét, símogatását.

Az általunk felvállalt ügy társadalmunk legkisebb tagjainak gyógyulását szolgálja.

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház


Ellátási területén 588 ezer ember él. A centrumban kezelik a kórház szülészetén világra jött II. szintű ellátást igénylő kora és újszülötteket, valamint a III. szintű ellátásra már nem szoruló hozzájuk beszállított csecsemőket.

Az osztályon a kis súllyal született gyermekek életéért küzdenek. A koraszülöttek állapotukból, éretlenségükből kifolyólag súlyos fertőzéseknek vannak kitéve. A koraszülöttek légzés- és keringéstámogatása, infúziós és antibiotikus kezelése napi feladat az osztályon. A munka ellátásához nélkülözhetetlenek egyszer használatos eszközök. A lélegeztetésre szoruló kora- és újszülötteknek szükséges légzőkörrel és párásító kamrával (altató szonda) támogatta Alapítványunk az osztályt.

Péterfi Sándor utcai Kórház-Rendelő Intézet – Baleseti Központ

A Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ (közismert nevén Fiumei) az egyik legnagyobb egészségügyi intézményünk közel 1630 (920 aktív és 730 rehabilitációs/krónikus) ágyával. A központ traumatológiai osztályán évente közel 7 000 sérülésekkel érkező gyermeket és felnőttet látnak el törések, koponya-agysérülések, csonthiányok okán.

Az orvosok és az ápolók elsődleges feladata a sürgősségi ellátás, kezelés. Ha már megtörtént a baj, akkor csak egy lehet a cél: a betegek a legkisebb fájdalommal, a leggyorsabban, maradandó károsodás nélkül meggyógyuljanak. Ehhez azonban minden személyi és tárgyi feltételnek rendelkezésre kell állnia.

Gyermekotthonok, diákotthonok támogatása

„Az örökbe fogadott gyerek nem válik hirtelen családtaggá – sem az örökbe fogadó szülők, sem az újra meglelt vér szerinti szülők családjában.”

Az intézetekben felnövekvő gyermekek hátránnyal indulnak társaikkal szemben, mert nem ismerhetik meg a család biztonságát, óvó, féltő szeretetét. Intézetben nőnek fel. ¬ Itt teremtődnek meg azok az értékek, melyekkel kilépve a társadalom színterére megkezdik életüket.

Mindnyájan tudjuk: a legjobb tündér sem pótolhatja a szerető családot. Ezekben az otthonokban közel 400 normál és integráltan speciális ellátást igénylő 3-18 éves korú, illetve nagykorú fiatal él. Az átmeneti vagy tartós nevelésbe kerülő gyermekek kisebb részben árvaság, nagyobb részben a rendkívül rossz szociális körülmények közt élő családokból érkeznek, ahol nem ritka a családon belüli erőszak, a bűnözés és a legkülönfélébb szenvedélybetegségek. Ezért is kell különös gondot fordítani felnevelésükre, s ez alatt nem csak a tudást kell érteni.

Többen érzelmileg labilisak. Szeretetre, megértésre, gyengédségre – sokszor csak egy simogatásra, ölelésre – vágynak. A kisebbek nyitottak, a szépet és a jót látják, örülnek mindennek. Az idősebbek fenntartással – olykor ellenségesen – fogadják a közeledést, hosszabb idő, míg a falak leomlanak. A fogyatékos gyermekek és felnőttek esetében ez még hosszabb ideig tartó elfogadási folyamat.

Több éves kapcsolatunk az otthonokkal rádöbbentett minket arra, hogy az állami gondoskodásban élő gyermekeknél (a mindennapi ellátás mellett) a legnagyobb gondot a 18. életévüket betöltött gyerekek „útra bocsátása” jelenti. Ezek a fiatal „felnőttek” munka és lakás hiányában szinte esélytelenek az önálló élet megkezdésére. Nem is jó belegondolni, hová vezethet az útjuk!

Alapítványunk úgy látja, hogy az igazi segítség az lenne, ha egy-egy többszobás ingatlant átalakítanánk és így biztosítanánk lakhatást ezeknek a fiataloknak. Úgy gondoljuk, így kevesebb csellengő, illetve megélhetési bűnöző kerülne ki az utcákra.

Fogyatékos gyermekotthonok támogatása

A fogyatékosság hosszan tartó fizikai, értelmi, pszichoszociális vagy érzékszervi károsodás, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja egy adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását. A fogyatékosság egy változó fogalom, bárki bármikor fogyatékossá válhat.

A fogyatékosság nem zárja ki az egészséget: nem betegség, hanem egy állapot, ami a fogyatékossággal élő személyek és az attitűdbeli, illetve a környezeti akadályok kölcsönhatásának következményéből adódik. Ezen akadályok gátolják a fogyatékos személyt a társadalomban való teljes és hatékony, másokkal azonos alapon történő részvételben.

A fogyatékos emberek között a legnehezebb helyzetben a súlyosan, halmozottan fogyatékosok vannak, akiknek súlyos értelmi akadályozottságuk mellett érzékszervi vagy mozgásszervi fogyatékosság is nehezíti életüket.

Több éve dolgozunk a társadalmi hátrányokkal – betegséggel, fogyatékossággal – élő gyermekekért. Célunk az egészségügyi ellátás feltételeinek javítása, a gyermekotthonban élő hátrányos helyzetű gyermekek támogatása.

Boldogkőváraljai Ápoló-Gondozó Otthon

A Boldogkőváraljai Ápoló-Gondozó Otthonban 110 súlyos fogyatékos gyermekről gondoskodnak, akik oktatásba nem vonhatók be, többségük önellátásra képtelen, csak intézményben elláthatók. Az otthon rendkívül nehéz körülmények között működik. Az intézményben élő 1-18 éves, esetenként idősebb ápoltak állapota a foglalkoztathatóságtól a mozgásképtelenségig terjed, 24 órás speciális ellátást igényelnek, amit a családi környezet nem tud biztosítani. A gondozottak fele járóképtelen, állandóan ágyhoz kötött.

Debrecen Megyei Jogű város Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Tagozatos Intézménye

Az Otthon kb. 180 fő halmozottan fogyatékos, látássérült, vak kiskorú bentlakásos ápolását, gondozását biztosítja. Az Intézményben látássérült óvodások foglalkoztatója is működik, melyet bejáró gyermekek is igénybe vehetnek. Intézményi szinten kosárfonó, kismesterségi foglalkoztató, kézműves műhely, továbbá manuális fejlesztést, valamint munkára való felkészítést szolgáló foglalkozás is folyik.